Cookiebeleid (datum van aanneming 27-11-2020) 

 

Mobiele systemen Europa srl adviseert de bezoeker om de Privacybeleid en dit Cookiebeleid, aangezien de daarin vervatte bepalingen voor hem van belang kunnen zijn.

 

1 Algemeen

1.1 Dit cookiebeleid ( Cookiebeleid ") van toepassing is op de website https://www.metafleet.be (de " Website"), eigendom van Mobile Systems Europe srl, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Paleisstraat, 44 en ingeschreven bij de ECB onder ondernemingsnummer 0879.633.414, info@mseurope.be, (" Mobiele systemen Europa "). 

1.2 Het Cookiebeleid maakt deel uit van de Gebruiksvoorwaarden van de Site en informeert de bezoeker over de gebruikte cookies, zowel de essentiële/noodzakelijke cookies als de cookies waarvoor de bezoeker toestemming kan geven.  

Mobile Systems Europe raadt bezoekers aan om de Gebruiksvoorwaarden van de Site voordat u op de Site surft.  

1.3 De bezoeker wordt uitgenodigd om via een banner die bij elk bezoek aan de Site verschijnt, zijn toestemming te geven voor het gebruik van de in dit Cookiebeleid beschreven niet-essentiële/noodzakelijke cookies; indien hij het gebruik ervan niet aanvaardt, blijft de Site voor hem toegankelijk.   

1.4 Mobile Systems Europe behoudt zich het recht voor om dit Cookiebeleid te wijzigen. De bezoeker dient derhalve het Cookiebeleid te raadplegen dat op het moment van raadpleging van de Site van toepassing is. 

 

2 Wat zijn cookies? 

2.Een cookie is een klein informatiebestand dat naar de harde schijf van de bezoeker wordt gestuurd en waarop informatie wordt geregistreerd, tijdelijk of permanent, op het apparaat van de bezoeker, door de server van een website via de browser, om het gebruik van de Site mogelijk te maken, te vereenvoudigen en te personaliseren. 

Dankzij cookies heeft de bezoeker toegang tot gepersonaliseerde functionaliteiten en heeft Mobile Systems Europe de mogelijkheid om de bezoeker te identificeren of zijn voorkeuren te onthouden tijdens de navigatie en bij toekomstige bezoeken.

Daarnaast maakt het uitlezen van cookies het ook mogelijk de Site te verbeteren, te weten hoeveel mensen de Site bezoeken en hoe vaak ze de Site bezoeken, om ervoor te zorgen dat de Site correct en snel functioneert. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de navigatie te vergemakkelijken en de door de bezoeker gevraagde diensten te leveren. 

 

3 Welke soorten cookies worden op de Site gebruikt? 

De site van Mobile Systems Europe maakt gebruik van verschillende soorten cookies:  

 • Essentiële / noodzakelijke cookies - geen specifieke toestemming vereist 

Een cookie wordt als essentieel/noodzakelijk beschouwd als het strikt noodzakelijk is voor elektronische communicatie of voor de verstrekking van een dienst die uitdrukkelijk door de bezoeker van de Site wordt gevraagd.  

Bijvoorbeeld: een cookie met betrekking tot de taal van de Site tijdens de sessie 

 • Niet-essentiële/niet-noodzakelijke cookies - specifieke toestemming vereist 
 • Voorkeur cookies : Voorkeurscookies stellen de Site in staat informatie te onthouden die de manier waarop de Site wordt gepresenteerd verandert, zoals taalvoorkeurscookies. 

Voorkeurscookies die op de Site kunnen worden gebruikt:  

 

4 Cookiebeheer en uw rechten 

4.1 De bezoeker kan de cookies op zijn apparaat beheren door de configuratie van zijn browser te wijzigen of via de banner. Zij kunnen er op elk moment voor kiezen alle of alleen bepaalde cookies te accepteren, ze te blokkeren, ze te verwijderen of hun toestemming in te trekken. 

Indien de bezoeker bepaalde cookies verwijdert of blokkeert, is het waarschijnlijk dat sommige diensten niet goed of helemaal niet functioneren indien de bezoeker de browser instelt om alle cookies te weigeren. Het blokkeren van bepaalde cookies kan de werking van de Site beïnvloeden.  

Hoewel elke browser andere instellingen heeft, wordt de configuratie van cookies over het algemeen gedaan in het menu "Voorkeuren" of "Extra" van de browser, bovenaan het scherm. Voor meer informatie over het configureren van cookies kunnen bezoekers het "Help"-menu van hun browser raadplegen. Voor meer informatie over het beheer van cookies in de belangrijkste webbrowsers kan de bezoeker terecht op de volgende sites: 

 • Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=nl 

 • Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies     

 • Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences# 

 • Safari 

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=fr_FR  

Voor meer informatie over cookies en hoe de bezoeker deze kan verwijderen, afhankelijk van het type browser dat wordt gebruikt, wordt de bezoeker verzocht de volgende site te raadplegen: www.allaboutcookies.org. 

4.2 Indien de cookies het mogelijk maken de bezoeker te identificeren, treedt Mobile Systems Europe op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Mobile Systems Europe raadt u aan de Privacybeleid. 

De verwerking van persoonsgegevens in dit verband is gebaseerd op :  

 • de gerechtvaardigde belangen van Mobile Systems Europe (artikel 6.1.f Algemene verordening gegevensbescherming (EU 2016/679) ("deRGPD(")), met inbegrip van het beheer, de toegang en de verbetering van de Site en,  
 • indien van toepassing, de toestemming van de bezoeker (artikel 6, lid 1, onder a), van de RGPD). 

De bezoeker heeft het recht van toegang tot zijn/haar gegevens en kan deze (laten) corrigeren indien zij onnauwkeurig of onvolledig zijn, ze laten wissen en beperken of bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens in de gevallen waarin de GDPR voorziet, met inbegrip van het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd individueel besluit (met inbegrip van profilering). Voorts heeft hij, onder de voorwaarden waarin de GDPR voorziet, het recht zijn gegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen en ze aan een andere onderneming te laten overdragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid). 

De bezoeker a het recht om de toestemming voor het gebruik van cookies kosteloos en op elk moment in te trekken, zoals bepaald in artikel 4, lid 1. Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan de bezoeker ook een gratis e-mail sturen naar het volgende adres: info@mseurope.be of, indien beschikbaar, rechtstreeks de parameters van zijn account op de Site wijzigen. 

De bezoeker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (rue de la Presse, 35, 1000 Brussel). contact@apd-gba.be). 

 

5 Neem contact op met 

In geval van vragen of klachten kan de bezoeker contact opnemen met de klantendienst van Mobile Systems Europe: 

 • pper post aan de klantendienst van Mobile Systems Europe: Paleisstraat 44/52, 1030 Schaarbeek.  
 • per e-mail: info@mseurope.be.